Czujnik Smogu - Haczów

Poniżej można zobaczyć jak wygląda obecny poziom zanieczyszczenia powietrza pyłami PM 2.5 i PM 10 w Haczowie. Dane wyświetlane są co 5 minut. Czujnik został zbudowany w oparciu o moduł SDS021 i NodeMcu


Stan Ogólny:
PYŁ ZAWIESZONY PM 2.5:

PYŁ ZAWIESZONY PM 10:LEGENDA: